catfish qh88 - nen 1
banner
banner
mu88

Chính Sách Thông Tin

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký trên trang web, đăng nhập vào tài khoản của bạn, mua hàng, tham gia các cuộc thi và/hoặc đăng xuất khỏi tài khoản của bạn. Thông tin bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại (nếu có để thông báo).

Ngoài ra, chúng tôi tự động đăng ký máy tính và trình duyệt của bạn, bao gồm dữ liệu IP, phần mềm và phần cứng, địa chỉ của trang được yêu cầu, tiện ích bổ sung, thời gian yêu cầu.

Khi đăng ký nhanh bằng các nút của mạng xã hội, Ban quản lý Social.bet không chịu trách nhiệm về tính chính xác và nội dung của dữ liệu cá nhân được chỉ định trong quá trình đăng ký trên mạng xã hội.

2. Sử dụng thông tin

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để:

  • Thực hiện các dịch vụ phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn
  • Cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa
  • Cải thiện trang web của chúng tôi
  • Cải thiện hệ thống hỗ trợ người dùng
  • Liên hệ với bạn qua email
  • Sắp xếp một cuộc thi hoặc tổ chức một nghiên cứu
  • Quản lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân có sẵn để xem, sửa đổi và xóa trong tài khoản cá nhân của người dùng. Để ngăn chặn việc vô tình xóa hoặc hỏng dữ liệu, thông tin được lưu trữ trong các bản sao lưu và có thể được khôi phục theo yêu cầu của người dùng.

3. Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bán hàng trực tuyến

Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được bán hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba theo bất kỳ cách nào vì bất kỳ lý do gì, ngoại trừ dữ liệu cần thiết để hoàn thành yêu cầu hoặc giao dịch, chẳng hạn như khi gửi đơn đặt hàng.

4. Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Điều này không bao gồm các công ty đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web và tiến hành kinh doanh, với điều kiện là họ đồng ý duy trì tính bảo mật của thông tin. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin để giúp ngăn chặn hoặc hỗ trợ điều tra tội phạm khi liên quan đến gian lận đáng ngờ, các mối đe dọa vật chất đối với sự an toàn của mọi người, vi phạm điều khoản sử dụng hoặc khi luật pháp yêu cầu, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền . Thông tin không bảo mật có thể được cung cấp cho các công ty khác nhằm mục đích tiếp thị, quảng cáo, v.v.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được giữ an toàn. Chỉ quản trị viên và người điều hành trang web (hỗ trợ kỹ thuật) mới có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân. Quản trị viên và người điều hành trang web không có quyền phân phối dữ liệu cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu dữ liệu cá nhân. Máy chủ và máy tính lưu trữ thông tin bí mật ở trong một môi trường an toàn.

Sử dụng cookie

Cookie của chúng tôi được sử dụng để cải thiện khả năng truy cập trang web và xác định các lượt truy cập lặp lại. Ngoài ra, chúng cho phép bạn theo dõi các truy vấn thú vị nhất. Cookies không truyền bất kỳ thông tin bí mật nào.

6. Hủy đăng ký

Chúng tôi sử dụng email để cung cấp cho bạn thông tin về đơn đặt hàng, tin tức công ty, thông tin sản phẩm, v.v. Nếu bạn muốn hủy đăng ký, mỗi email đều có hướng dẫn chi tiết về cách bạn có thể thực hiện.

7. Đồng ý

Việc Người dùng sử dụng trang web social.bet có nghĩa là chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này và các điều khoản xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng.

Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư, Người dùng phải ngừng sử dụng trang web social.bet.

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho trang web social.bet. Trang web của chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các trang web của bên thứ ba mà Người dùng có thể truy cập theo các liên kết có sẵn trên trang web social.bet. Ban quản trị trang web không kiểm tra tính chính xác của dữ liệu cá nhân do người dùng trang web social.bet cung cấp.

catfish qh88 - nen 1
PAGCOR-150x150
mga
gambling-comission